சனி, 1 நவம்பர், 2014

சில நாட்களாய்,
தொடர்ந்திடும் மன அழுத்தம், மனக்குழப்பங்கள் மற்றும்,
உடல் சுகவீனம் காரணமாய்,
என் பதிவுகளில் சற்றே தேக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது..

விரைவில்
குழப்பங்கள், மன வேதனைகளில்,இருந்து விடுபடுவேன்
என்ற நம்பிக்கை நிச்சயம் உண்டு..

விரைவில் என் பதிவுகள் தொடரும்.